BlueKolding vil være helte – igen

Kan man bruge design og kommunikation til at udvikle en virksomhed? Mange vil efterhånden svare ja. Men hvad så når det gælder en kommunaltejet forsyningsvirksomhed, der beskæftiger sig med noget, de færreste har lyst til at tænke på, endsige høre om? Svaret er stadig – og måske endnu mere rungende – ja. Dette er historien om, hvordan Kolding Spildevand blev til BlueKolding. Og hvorfor.

Af Tue Knudsen, Linkedin

Designbutik Kolding er et lokalt forankret online magasin og webshop, der lader dig møde byen og design på en ny måde. Læs mere om Designbutik KoldingDonér til historierne med MobilePay.

Der var nogle af de håndplukkede deltagere på Designskolen Koldings årlige, internationale DesignCamp, der trak udfordringer fra Lego, B&O og Billund Lufthavn. Og så var der fire designstuderende fra henholdsvis Canada, Island, Japan og Tyskland, der trak … Kolding Spildevand. Gad vide, hvad de tænkte.

Fra afgangsprojekt til ansættelse

Men tænkte, det gjorde de i hvert fald. For efter 14 dages arbejde med udfordringen “Hvordan kan vi fortælle Koldings borgere og virksomheder, hvad vi laver? Vel at mærke, så de gider at lytte”, blev deres forslag til nyt navn, design og animationsfilm fremhævet som DesignCampens mest markante løsning.

Én af de studerende valgte endda senere at lave sit afgangsprojekt om Kolding Spildevand. Det førte til, at han blev projektansat, og at hans afgangsprojekt i dag er realiseret.

Det er tre år siden. I dag kan direktør Per Holm sidde på sit kontor og se ned på Kolding Å, der flyder forbi i et noget mere adstadigt tempo end den rivende udvikling BlueKolding (det hedder Kolding Spildevand nu) har været igennem. En udvikling, som på mange måder blev kickstartet af de fire designstuderendes projekt, og de tanker, der lå forud for det.

I erkendelsen af, at navnet Kolding Spildevand både var – lad os bare sige det, som det er – temmelig usexet, og at det heller ikke længere var dækkende for, hvad selskabet egentlig laver, havde Per Holm en ambition om, at der skulle ske noget nyt. Både med navnet og med virksomheden.

img_3569

Nyt navn – og meget mere

Kolding Spildevand hedder i dag BlueKolding, og det er langt fra det eneste, der er nyt. Inden for det seneste halvandet år har selskabet også fået nyt domicil, ny visuel identitet og ny hjemmeside, har ansat en kommunikationsleder (ganske vist på halv tid indtil videre) og er aktiv på Facebook. For bare at nævne noget af det nye, der er sket.

BlueKolding er det genfødte Kolding Spildevand og har formuleret sit formål, eller sin eksistensberettigelse, i sætningen: Forestil dig en verden, hvor intet går til spilde. Det vender vi tilbage til.

For hvad får et traditionelt driftselskab, der oven i købet har monopol på sit felt, og hvis kunder er tvunget til at være kunder i butikken, til at arbejde aktivt med kommunikation og design. Eller sagt på en anden måde: Skulle det nu også være nødvendigt?

“Ja”, er det klokkeklare svare fra direktør Per Holm. “Vi har den helt grundlæggende holdning, at monopol forpligter. Vi tror på, at vi har en særlig forpligtelse til for eksempel at fortælle folk, hvad de får for de penge, som de er tvunget til at betale til os for at komme af med deres spildevand.”

Kolding spildevand

Per Holm, direktør for BlueKolding.

img_9355

Noget, ingen har lyst til at høre om

Og her kommer både de designstuderendes projekt, og den proces der fulgte efter, ind i billedet.

“Derfor var vi også nødt til at skabe os en ny platform at kommunikere med kunderne på. Der er så mange, der kæmper om at få opmærksomhed derude, og det betyder, at man skal gøre sig fortjent til den. Man skal kommunikere på kundernes præmisser – i deres kontekst. Man skal være til stede, hvor de er – for eksempel på Facebook, til Kulturnatten osv. – og man skal have noget på hjerte. Noget, der kommer dem ved,” forklarer Per Holm.

Og så nytter det ikke noget at komme anstigende på de digitale platforme og andre steder som Kolding Spildevand og tro på, at det appellerer til kundernes interesse.

“Det ligger jo i navnet, at det er noget, man ikke har lyst til at høre om. Det er noget, man helst bare vil trække ud i toilettet og skylle ud i afløbet og så i øvrigt glemme alt om,” konstaterer Per Holm.

Monopol forpligter – til at tænke nyt

Men det var bare én af grundene til, at direktøren gerne ville give selskabet et nyt navn og en ny identitet. En anden – og måske endnu mere væsentlig – grund var, at navnet Kolding Spildevand simpelthen ikke længere var retvisende for, hvad selskabet egentlig laver.

“Vores princip, Monopol forpligter, betyder også, at vi føler os forpligtede til at gøre mere end bare at sørge for, at føre vandet væk, rense det og lede det tilbage i naturen. Der er masser af energi og ressourcer i spildevandet, og dem skal vi udnytte,” mener Per Holm.

bus3_opvarmet-saede

Design: Birkir Guðmundsson

I dag producerer BlueKolding både el og varme. Det gør selskabet blandt andet ved at udnytte energien i spildevandet, der har en gennemsnitstemperatur på mellem 8 og 18 grader, til at opvarme egne anlæg, private boliger og endda skurene på Koldings nye bybusterminal.

Sidstnævnte er i øvrigt det afgangsprojekt, som den ene af de fire designstuderende blev ansat til at føre ud i livet. Det betyder, at de rejsende om vinteren kan vente på bussen uden at fryse måsen, fordi bænkene konstant er opvarmet til 25-30 grader takket være energien fra spildevand. Projektet skaffede i øvrigt BlueKolding en nominering til Danish Design Awards 2015.

Også de 83 ungdomsboliger i DesignCitys karakteristiske orange bygning er opvarmet med energien fra beboernes eget spildevand.

“Alt sammen eksempler på løsninger, der bidrager til en verden, hvor intet går til spilde. Førhen ledte vi i virkeligheden halvlunkent vand tilbage i naturen, hvilket jo er totalt spild af ressourcer. I dag udnytter vi energien i vandet først,” siger Per Holm.

Idéer fra – og til – virkelighedens verden

Udover varme producerer BlueKolding også el ud fra de allerede eksisterende processer med at transportere og rense spildevandet, og der er endnu flere projekter på vej. For eksempel en strømproducerende turbine på en af de store spildevandsledninger fra det højt beliggende centralrenseanlæg i Agtrup ned til Kolding Fjord.

Projekterne er eksempler på, at fokus på design og kommunikation er med til at inspirere til innovation blandt BlueKoldings ingeniører og driftpersonale, der skal få det hele til at fungere i det daglige.

Det er langt fra alle idéer til at udnytte ressourcerne bedre – og kommunikere om det – som kommer fra Per Holm og resten af direktionen. Ofte opstår både de gode idéer og historier ude i virkeligheden, hvor det trods alt også stadig handler om at sørge for, at regn- og spildevand bliver ledt væk fra byerne og rent tilbage i naturen.

bluegraffiti_teknikhus

BlueGrafitti

BlueKolding arbejder for eksempel også med design på gadeplan og har for nyligt introduceret BlueGrafitti. Den idé kom fra driftschef Flemming Tang, der var træt af at se på de grå elektronikskabe og teknikbygninger, som BlueKolding har stående rundt om i gadebilledet, og som ofte bliver “dekoreret” med grafitti af den mindre kunstneriske slags.

Derfor er BlueKolding nu i gang med at få udsmykket skabe og bygninger med bestilt grafitti, som både skal pynte og sprede positive budskaber om miljø og bæredygtighed og samtidig – forhåbentlig – mindske lysten til at tegne mindre velovervejede og sobre budskaber på dem.

Vi har brug for, at kunderne lytter

Det hele handler om at udnytte ressourcerne – store som små – bedre og dermed give kunderne mere værdi for pengene. Og det kan BlueKolding ikke gøre alene. Derfor bruger selskabet ressourcer på at øge kendskabet til BlueKolding og forståelsen for selskabets arbejde og mission.

“Vi har for eksempel brug for, at kunderne begynder at tænke i, om de selv kan udnytte det regnvand, der falder på deres egen grund, i stedet for at lede det ud i vores kloakker. Kloakkerne er hårdt belastet i forvejen, og regnvandet behøver ikke at blive ledt via dem og ud til renseanlægget. Det er rent nok og kan bruges mere fornuftigt – og dermed undergår vi at spilde ressourcer – og kundernes penge – på at rense det,” forklarer Per Holm og fortsætter:

“Vi har også brug for, at kunderne hjælper os med at passe på kloaksystemerne ved ikke at smide ting i toilettet, som ikke hører hjemme der. Vi bruger masser af penge og energi hvert år på at fiske de mærkeligste ting op af kloakkerne og reparere skaderne efter det – det gælder alt fra vatpinde og éngangsvaskeklude til cowboybukser. Derfor siger vi, at kun det, du har spist eller drukket først skal i toilettet – og så selvfølgelig toiletpapir.”

img_3567

For 150 år siden var vi helte

Og når man gerne vil igennem med sine budskaber, så kræver det, at modtagerne kender en, og at de gider lytte. Derfor spiller design og kommunikation en stadig vigtigere rolle hos BlueKolding.

Og så handler det i høj grad også om at BlueKolding sammen med kunderne står over for en enorm udfordring i både den nære og fjerne fremtid; nemlig klimaforandringerne. Her skal BlueKolding gå forrest og kan ligefrem indtage en helterolle, mener Per Holm. En rolle, som afløbsingeniører, spildevandsoperatører og andre BlueKolding-ansatte faktisk har historisk gode forudsætninger for at udfylde.

“For godt 150 år siden, var vi helte,” forklarer Per Holm. “Dengang, i midten af forrige århundrede, begyndte man at kloakkere europæiske storbyer som London, Paris og siden København, og det førte øjeblikkeligt til dramatiske forbedringer af folkesundheden og en forhøjelse af den gennemsnitlige levealder og livskvalitet for folk i byerne. Ganske enkelt fordi, der ikke længere flød spildevand i gaderne, men nu i stedet under jorden. En ren heltegerning,” konstaterer han.

Fremtidens helte skal sikre vores fælles værdier

Og Per Holm er ikke bleg for at drage paralleller fra sine forgængeres heltegerninger til det arbejde, BlueKoldings ansatte udfører i dag – for eksempel omkring klimatilpasning og klimasikring:

“I dag handler det heldigvis ikke så meget om ligefrem at redde liv, men mere om at sikre vores fælles værdier på længere sigt. Regnmængderne stiger. Det samme gør klodens temperaturer, og dermed vandstanden, og det truer på lidt længere sigt de fleste byer, der – ligesom Kolding – ligger i niveau med vandet. Det er vi nødt til at håndtere, og derfor arbejder vi intensivt – og sammen med blandt andre Kolding Kommune – på at sikre, at både kloakker og andre anlæg kan håndtere de stigende vandmængder.”

Helt i tråd med en verden, hvor intet går til spilde handler mange af klimatilpasningsprojekterne om, hvordan man kan udnytte regnvandet, eksempelvis til at skabe nye rekreative områder, i stedet for bare at se det som et problem, der skal skaffes af vejen.

Læs mere om BlueKolding på bluekolding.dk og på facebook.com/bluekolding