Få dig en business mentor – når du vil videre…

Jeg er mentor – men hvad vil det egentlig sige? Hvad laver en mentor og hvad kan du bruge sådan en størrelse til? Hvornår skal du have en mentor, og…hvor finder du vedkommende. 

Af Henri Rix, Synlighed & Salg

Designbutik Kolding er et lokalt forankret online magasin og webshop, der lader dig møde byen og design på en ny måde. Læs mere om Designbutik Kolding.
Donér til historierne med MobilePay.

Jeg er mentor og min hovedinteresse som mentor er forretningsudvikling.

Du kan bruge en business mentor uanset hvor du er nået til nu.

Hvordan når du dit næste skridt i din forretning? Er du ved at udvikle din forretningsidé eller er du klar til at gå på markedet med dit produkt, dine ydelser?

Når du har en mentor, er du mentee – I har indgået en alliance om en rejse og det er dig, der fortæller, hvor du gerne vil hen.

Mentor er din medvind op ad bakkerne på cyklen – men det er dig, som skal træde i pedalerne. Den involverede mentor hjælper dig med at tjekke dæktrykket undervejs og vurderer, om din rejseform er den rigtige til formålet.

Begrebet mentor

Begrebet mentor er kendt helt tilbage fra den græske mytologi, hvor Mentor var rådgiver for Odysseus under hans færden. Måske den første beretning om en mentor-mentee alliance?

I bogen ”Implementing Mentoring Schemes” beskrives forholdet mellem mentor og mentee som ”en lærende alliance, som åbner for talentet”. Det virker som en rammende beskrivelse, fordi der er tale om en lærende proces og fordi målet er at udvikle dit talent som mentee.

Lærdommen er ikke kun envejs – som mentor har jeg stort udbytte af mine møder og samtaler med mentee og kan i samme grad som mentee få udvidet mit netværk under mentorskabet. Desuden oplever jeg personligt, hvordan mentees energi og gejst omkring udviklingen af sin forretningsidé smitter – det er givende at være med i sådan en udviklingsproces.

telemachus-mentor2-1-680x380

I USA bruges betegnelsen ”mentor” tit om en moden, erfaren erhvervsleder, som lærer fra sig til et yngre businesstalent, der skal styres på rette vej via mentor og mentors netværk.

I Englang og Danmark har vi et mere nuanceret syn på begrebet mentor. Selvfølgelig har man som mentor en viden, som mentee har behov for og forventes at få udbytte af – men det er ikke nødvendigvis et forhold, hvor erfaring og alder afviger så meget.

Det vigtigste er, at mentor har viden og erfaring på netop dét fagområde, hvor du som mentee har behov for hjælp og støtte, lige nu, i din (og forretningens) udvikling. Som mentor skal du altså være i stand til at hjælpe mentee videre derfra, hvor han er nu.

Det kan lyde banalt, men det ”rette match med den rette kemi” og enighed om udgangspunktet samt målet for rejsen er yderst vigtigt for successen med mentorskabet. Hvis det ikke er til stede, er det bedre at lade en anden mentor komme til.

Om det at hjælpe andre

Søren Kierkegaard har også beskæftiget sig med det meget vigtige, når man vil hjælpe andre: at hjælperen, mentoren, evner at møde mentee, netop dér, hvor han er nu – for at kunne hjælpe ham videre.

Søren Kierkegaard udtrykte det sådan:

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”

”Et bestemt sted”, som Kierkegaard udtrykte det, siger også noget om, at der skal være et klart mål med alliancen mellem mentor og mentee. De skal være enige om, hvor læringen skal bringe mentee hen, hvor rejsen slutter.

4839071-node-image-upload-kierkegaard-aokjpg

Søren Kierkegaard. Teolog og verdensberømt filosof.

Hvordan bruger vi mentorskab i Danmark?...

I Danmark bruger vi begrebet mentor i flere sammenhænge, selv om det nok mest er anvendt om alliancer indenfor erhverv og udvikling af fagligt område, lederskab, forretning eller lignende businessrelaterede områder.

I den danske forståelse af mentorskabet ligger, at mentee selv skal tage ansvar for sin læring undervejs i forløbet, mens mentor er den støttende og rådgivende funktion. Bortset fra viden på området, hvor mentor kan hjælpe mentee, ser vi i Danmark ofte ligeværdige forhold, hvor mentee måske har en helt anden faglig baggrund end mentor.

Mentee skal arbejde sig til mere viden og selv  bidrage til, at han kommer hen til det ”sted”, til det mål, som blev aftalt, da rejsen startede. Det vigtigste for en mentor, er at støtte op om sin mentee’s rejse og proces samt sparre med ham undervejs mod hans hovedmål.

Ofte vil man som mentor være med til at definere, hvad mentee skal arbejde med til næste gang, man mødes eller tales ved. Der er ingen tvivl om, at denne gensidige forpligtelse mellem mentor og mentee er med til at sikre fremdrift i de aftalte planer. Så du som mentee, skridt for skridt, kommer nærmere dine hovedmål ved at nå milepæle undervejs i forløbet.

Husk altid at fejre disse milepæle – Både så du bliver bevidst om, hvor langt du er nået, men også kan glæde dig dobbelt så meget til den videre rejse – selvom du skal skifte ved flere stationer.

Find din business mentor

Jeg er mentor i Business Koldings mentorkorps – men der tilbydes en række forskellige ordninger rundt omkring i landet, hvor en fælles overskrift kunne være ”hjælp til iværksætteri og forretningsudvikling”.

Der tilbydes hjælp fra regionale tilbud, som Væksthus Syddanmark, samt fra helt eller delvist kommunalt finansierede ordninger.

I Kolding har vi Business Kolding til at tage sig af erhvervsfremme, som det hedder officielt, indenfor turisme, handel og øvrige erhverv samt udviklings- og serviceydelser knyttet hertil. Ét af de mange tilbud herfra er en mentorordning, hvor du som iværksætter kan få en mentor tilknyttet.

En mentor kan være tilknyttet i forskellige perioder, men et halvt års forløb er ganske normalt. I særlige tilfælde eller ved særlige behov kan der tilknyttes flere mentorer til et samlet forløb, eller den ene mentor afløser den anden, når de aftalte milepæle er nået og et nyt fagområde skal under behandling.

Business Kolding er netop flyttet til nye lokaler på Kolding Havn, hvor ”Pakhuset” nu danner rammen om erhvervsfremme, iværksætteri og innovation. Her kan du både finde hjælp og plads til din virksomhed.

Som nystartet kan det anbefales at besøge iværksætterhuset ”House of Innovation”, som også er et tilbud under Business Kolding, hvor mange nystartede virksomheder holder til i et kontorfællesskab der tilbyder mange services. Heriblandt gratis rådgivning, og mentorsøgning.

mentorslag

Find mere information og søg en mentor via House of Innovations hjemmeside. Det er ikke så drabeligt som det måske ser ud til…:-), men en mentor kan være en stor hjælp i livet som iværksætter og til at skabe en levedygtig virksomhed.

Vil du videre?

Hvornår er det din tur til at få en mentor? Hvornår vil du videre? Hvornår vil du udnytte dit talent endnu bedre? Har du en iværksætter i maven, som er ved at modnes og springe ud?

Du skal som sagt selv træde i pedalerne for at nyde det ekstra skub, som mentor kan bidrage med. Er rejsen lang, kan du blive klogere undervejs og få hjælp til at definere nye mål eller løsninger – måske skal der ændres på rejseformen?

Spring ud og prøv det af – som mentor kan jeg ikke garantere dig en faldskærm ved høje udspring, men medvind op ad bakkerne er vel heller ikke så ringe?

Læs bogen: Mails til min Business Mentor

Hvis du vil have større indsigt i mentoring og komme helt tæt på et sådant forløb, samt få tips og idéer til hvordan du kan udvikle din forretning. Så kan Designbutik Kolding varmt anbefale dig at læse bogen, Mails til min Business Mentor, som Henri Rix har skrevet sammen med Hanne Fevre. Med udgangspunkt i dengang hun startede Refugiet i Jernbanegade.

Læs mere om bogen lige her.

Du kan købe bogen som PDF i vores webshop, eller som god gammeldags bog, hos Tobbers Kaffebar i Munkegade.

skaermbillede-2016-10-07-kl-00-35-21